Teatr Narodowy
pl. Teatralny 3, Warszawa
bilety: tel. 22 692 06 04 lub 22 692 06 64 

05.04.2017 - KORDIAN, godz. 19.00
06.04.2017 - KORDIAN, godz. 19.00

28.04.2017 - TARTUFFE ALBO SZALBIERZ, godz. 19.00
29.04.2017 - TARTUFFE ALBO SZALBIERZ, godz. 19.00
 30.04.2017 - TARTUFFE ALBO SZALBIERZ, godz. 19.00 

28.05.2017 - KORDIAN, godz. 19.00